Slide LefInsArt INGRID LEFEVRE
watercolor paintings & drawings
aquarellen & tekeningen

Introduction-Introductie

Dear visitor, welcome on my site.

Beste bezoeker, hartelijk welkom op mijn site.

My first medium was pencil, charcoal and pastel. I attended monumental art at the St. Lucas art school in Ghent. From 2010, watercolor became a passion. In 2023 i felt the need to go a step further and started with unique AquaMix compostions. The base is watercolor which i mix with acrylics, pastel or materials such papercollage, tissue, dried flowers… it gives a lot of artistic freedom

My works are realistic, partly detailed, partly loose. Both living model and photos are a source of inspiration. Tones & values, the game of light & dark and a specific color palette are the defining elements of personal compositions.

People, animals, flowers, dance, circus, music, exotic oldtimers,… are my favorite subjects. They all tell a fascinating story. And make me feel connected to them.

My works were exhibited in  collective exhibitions and galeries in Belgium, France, Greece, Italy, Sardegna, Canada, Portugal, Bulgaria, Thailand, Indonesia, Romania, Kosovo, Sarajevo, Georgia, Ukraine, Poland, USA, Mexico, Japan and Spain. I also had several solo and duo exhibitions in Belgium.

Member  International Watercolor Society Belgium – International delegate International Watercolor Society Canada – Watercolor delegate Belgium Mondial Art Academia – Member Aquarellistes Francophones Belgique –  Member Lak@rt —- Artbeat Expo Artgroup

Mijn eerste medium was potlood, houtskool en pastel. Ik volgde monumentale kunst aan het St. Lucas kunstschool te Gent. Vanaf 2010 werd aquarel een passie. Dit jaar voelde ik de nood om een stap verder te zetten via unieke AquaMix composities. De hoofdbasis is Aquarel aangevuld met Acryl, pastel,… en ook met materialen zoals papierrollen, stof, droogbloemen. Het geeft  veel artistieke vrijheid

Mijn werken zijn  realistisch, deels  gedetailleerd, deels los. Zowel levend model als foto’s zijn  een inspiratiebron.   Tonen & waarden,  licht & donker en een specifiek kleurenpalet zijn de bepalende elementen van  persoonlijke composities.

De mens, dieren, bloemen, dans, circus, muziek, exotische oldtimers,…      zijn mijn geliefkoosde onderwerpen. Ze vertellen een boeiend verhaal.

Mijn werken werden reeds tentoon gesteld in collectieve exposities en galerijen in België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Sardinië, Canada, USA, Mexico, Portugal, Bulgarije, Thailand, Indonesië, Roemenië, Kosovo, Sarajevo, Georgië, Ukraine, Polen, Japan en Spanje. Ik had solo en duo exposities in België.

Internationaal afgevaardigde International Watercolor Society Canada – afgevaardige aquarel België Mondial Art Academia  – lid  Aquarellistes Francophones Belgique – lid Lak@rt – Artbeat Expo kunstgroep

Media, events & exhibitions coming up-exposities & evenementen

 

Home Decoration
Interieur Decoratie

Interested in a personalized work adapted to an interior, please contact me

Interesse in een gepersonaliseerd werk aangepast aan een interieur, gelieve mij te contacteren

Explore the Collection
Ontdek de Collectie